Algemene voorwaarden

Van toepassing op alle leveringen, stallingen en reparaties