Nieuwe inrit

De inrit naar Caravanhoff is gewijzigd. De “oude inrit” is komen te vervallen en de “nieuwe inrit” is 20 meter  verder gelegen. De toegang bestaat uit twee gedeelten n.l. het voorste gedeelte, gezien vanaf de Hemmerbuurt, is voor  het halen of brengen van caravans enz. buiten openingstijden.
Het tweede gedeelte is de poort naar de caravanstalling, deze is altijd tijdens de openingstijden geopend.